Aktuellt Press

Sonat i logistiksamarbete med Svenska Skogsplantor

 

Svenska Skogsplantor är ett svenskt företag med specialistkompetens på frö, plantor och ett brett utbud av tjänster inom skogsskötselområdet. Som ett led i arbetet att utveckla och stärka kunderbjudande och leveransförmågan har företaget valt Sonat för rollen som kontrolltorn med ansvar för att säkerställa distributionen av plantor till kunderna.

 

– Vi är oerhört glada att få förtroendet, säger Mattias Norin, VD på Sonat. Sonat är marknadsledaren på transportkontrolltorn, Freight Control Towers, en central funktion som med hjälp av IT-verktyg ger en överblick i hela transportflödet samt bevakar och säkerställer önskad leveransservice.

 –  Våra välutvecklade metoder och verktyg samt vår kompetenta personal är grunden till de kundvärden vi levererar, fortsätter Mattias Norin.

 – Vi ser fram emot att samarbeta med Sonat. Vi har behov av den kompetens, erfarenhet och flexibilitet Sonat besitter för att hantera våra stora flöden med mycket stora säsongsvariationer, säger Fredrik Jonsson, distributionsledare på Svenska Skogsplantor i södra Sverige.

Du läser pressmeddelandet här