Hur möter du knivskarp konkurrens och kräsna kunder inom detaljhandeln och e-handeln?

Detalj- och e-handel

Handeln präglas av tuff konkurrens med många olika kanaler och fordrande kunder. Supply chain management, SCM, är ett avgörande konkurrensmedel med stor påverkan på intäkter, lönsamhet, marginal, kostnader, kapitalbindning och tillväxtförmåga.

Sonat Retail har ett brett utbud av fjärdepartslogistik- och konsulttjänster för supply chain management och logistik i detaljhandel och e-handel. Oftast bedrivs våra fjärdepartslogistikuppdrag tillsvidare. Ibland bygger vi upp och driver en logistikfunktion under en begränsad tid, en så kallad Build-Operate-Transfer, BOT.

Om Sonat Retail

Sedan starten år 2000 har Sonat framgångsrikt drivit och utvecklat varuförsörjning och logistik i detaljhandeln. Efterfrågan på våra tjänster ökar stadigt så 2012 bildade vi affärsområdet Sonat Retail. Målet för vårt arbete är att öka våra kunders konkurrenskraft.

Supply chain management har stor påverkan på en handlares konkurrenskraft. Med effektiv och smart varustyrning finns rätt varor tillgängliga vid rätt tillfälle och i rätt mängd. Det är avgörande för fullprisförsäljning med goda marginaler.

En effektiv supply chain förbättrar verksamhetens intäkter, marginaler och tillväxtförmåga, men även kostnader och kapitalbindning. Det är dessutom lättare att snabbt etablera nya butiker och agera i flera säljkanaler.

kjell-rundqvist

Kjell Rundqvist

Försäljningschef
kjell.rundqvist@sonat.se

Känner du igen dig?

 • Flödet av varor till butik och slutkund fungerar inte
 • Vi saknar bra e-handel
 • Varan finns inte i hyllan när kunden vill köpa
 • Vi rear för mycket
 • Varuflödet är inte synkat med kampanjer
 • Transporter och lager kostar mycket och fungerar dåligt
 • Ansvaret för logistiken är otydligt i organisationen
 • Butikspersonalen arbetar för mycket med varor och administration och ser inte kunderna
 • Bristande saldokvalitet skapar problem vid varupåfyllning
 • Varuflödet är dåligt anpassat för tillväxt
 • Vi behöver spetsa vårt leveranslöfte inom e-handel
 • Vi kommunicerar inte proaktivt med våra e-handelskunder i leveransfasen
 • Vi har svårt att få effektivitet vid utlämning av e-handelsorder i butik
 • Vår returprocess fungerar inte. Det skapar en negativ kundupplevelse

Utveckla din supply chain

Vi erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster inom supply chain management. Allt från strategisk utveckling av ditt företags varuförsörjning till en enskild sakfråga.

Några av våra referenser

Här kan du läsa mer om några av våra kunder inom detalj- och e-handel:

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

KONTAKTA OSS