Våra erbjudanden inom detaljhandel och e-handel

Varustyrning

Operativ varustyrning

Vi utför operativa aktiviteter såsom

  • Påfyllning och fördelning av varor till butikerna
  • Lagerstyrning
  • Anskaffning till centrallager/distributionscentral
  • Logistikkontroll (analys av POS-data)
  • Prognostisering

Dessa aktiviteter har stor påverkan på tillgänglighet och lönsamhet.

Utveckling av varustyrningen

Arbetet utförs i projektform. Vi analyserar varuflödet och gör en konkret handlingsplan samt en analys av kategorier, space management och butikspack.

Varuflöde

Taktiskt och operativt ansvar för varuflöde, lager och transporter

Vi tar ansvar för design, utveckling och kapacitet, inköp av logistiktjänster, leveransbevakning och ärendehantering samt hantering av den dagliga logistiken.

Varuflödesdesign

Vi analyserar förändringar i verksamheten och designar ett smart, effektivt varuflöde.

Lagereffektivisering

Ökad effektivitet ger lägre kostnader, färre fel och förbättrad leveransservice.

Lageroptimering

Vi har kompetens att etablera rätt lagernivåer och kapitalbindning.

Effektiv logistik i butik

Vi gör en analys av logistikadministration och fysisk hantering i butik.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

KONTAKTA OSS