Maximal effektivitet med fjärdepartslogistik, 4PL

Öka din konkurrenskraft genom expertis

Dagens konkurrens driver fram specialisering. För att klara konkurrensen krävs att verksamheten är kostnadseffektiv och flexibel, har god kundservice och rätt kompetens.
Ge din verksamhet överlägsen konkurrenskraft genom partnerskap och nätverkssamarbeten som förstärker er kompetens. Det handlar om att utkontraktera – outsourca – logistik och supply chain management (SCM). Genom fjärdepartslogistik, 4PL, skapas maximal effektivitet.

Genom Sonat får du tillgång till

 

  • unik spetskompetens inom supply chain management
  • ett effektivt logistiskt nätverk
  • färdiga metoder för implementering och drift
  • definierade processer för arbetet

Överlåt logistiken, helt eller delvis

Till oss kan du outsourca din totala logistikfunktion eller ett delområde – exempelvis en skeppningsfunktion eller eftermarknadslogistik. Oavsett uppdrag tar vi ansvar för planering, övervakning och problemlösning, design och utveckling. Med 4PL tar vi ett helhetsgrepp.

Obunden partner med ansvar för resultatet

Vi står oberoende i förhållande till transportörer, lageroperatörer och andra aktörer på logistikmarknaden. Som obunden part väljer vi alltid de lösningar som är bäst för dig. Vi tar fullt ansvar för det resultat vi levererar, även om andra parter utför aktiviteter i processen. Vi definierar tydliga KPI:er, samt mäter och genomför ständiga förbättringar.

Sonat håller ihop din logistik och supply chain management. Med fjärdepartslogistik, 4PL, fungerar alla delar som en effektiv helhet.

Tillsvidare eller Build-Operate-Transfer

I regel utförs våra fjärdepartslogistik-uppdrag på obestämd tid, med regelbundna avstämningar av omfattning, resultat och utveckling. Men ibland är uppdragen tidsbegränsade, så kallade Build-Operate-Transfer (BOT). BOT handlar om att utveckla kundens logistikorganisation och skapa nya, nödvändiga kompetenser. Sonat tar ansvar för design, genomför utvecklingen och säkerställer processer, metoder och verktyg. Därefter överlämnas den nya funktionen i färdigt skick till kundens egen organisation.

Örebro – centrum för fjärdepartslogistik

I Örebro arbetar ett sjuttiotal medarbetare. Med stort engagemang driver de och utvecklar omfattande globala försörjningsnätverk.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

Kontakta oss