Inga fler överdebiteringar, minskad intern hanteringskostnad och full fakturakontroll

En komplett tjänst

Sonat erbjuder en komplett tjänst för betalning och kontroll av fraktfakturor. Tjänsten omfattar även en möjlighet att allokera fraktkostnader till projekt, kunder och marknader. Vi kallar tjänsten Freight Cost Management (FCM) eller fakturakontroll.

FCM effektiviserar den interna hanteringen och eliminerar felaktiga utbetalningar. FCM gör vardagen enklare för både ekonomifunktionen och logistikavdelningen.

FCM kontrollerar och hämtar hem felfakturerad fraktkostnad, som normalt uppgår till 4–6 % av kostnaden för fraktvolymen.

FCM effektiviserar hanteringskostnaden för fraktfakturor med upp till 70 %

Vill du …

 • ha kontroll över fraktfakturaprocessen
 • hämta hem överdebiteringar
 • kunna fördela fraktkostnader till kunder och säljbolag baserat på faktiska kostnader
 • jobba med faktabaserade underlag istället för schablonkostnader

Kostnader relaterade till frakter är ofta dolda och medför osäkerhet.

Om fakturakontoll (FCM)

Med vår tjänst fakturakontroll, FCM, betalar du endast för det du har avtalat med dina transportörer. Vi tar hand om hela betalningsflödet och gör en automatiserad kontroll — en trevägsmatchning i realtid. Fakturan jämförs mot underliggande prisavtal och genomförd sändning.

I tjänsten fakturakontroll (FCM) ingår:

 • Mottagning av fraktfakturor
 • Betalning till transportören enligt avtal
 • 3-vägs matchning i realtid för att identifiera avvikelser
 • Säkerställande av krediteringar från leverantören vid felfakturering
 • Fakturering av fraktkostnaderna inklusive kostnadsallokering och kontering
 • Rapporter och statistik

Möjlighet finns att komplettera med tilläggstjänster:

 • Fraktkalkylator för korrekt prissättning av offerter. Beräkning av verklig fraktkostnad utifrån fraktavtalet
 • Beräkning av verklig fraktkostnad, i samma stund som leveransen är lastad. Syftet är att fakturera verklig fraktkostnad till slutkund
 • Kundanpassade rapporter

Referenser

Senaste från Kunskapsforum

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

Kontakta oss