Vilka uppgifter ska dina medarbetare lägga sin värdefulla tid på?

Bli ännu bättre

Anlita en annan part för att sköta om administrativa aktiviteter i försörjningskedjan. Vi pratar om anskaffning, påfyllnad lager, orderuppfyllnad, huvudplanering, prognosticering och alla aktiviteter i transportprocessen, både in- och utflöden.

Supply Chain Control Tower

Vi på Sonat tar uppdrag som vår kunds kompletta logistikavdelning, ett supply chain control tower. Anledningarna kan vara flera:

Företaget är i uppbyggnadsfas eller expansion

Det operativa måste komma igång omedelbart, men företaget har inte tillräckliga resurser. Sonat sätter upp en väl fungerande supply chain snabbt och effektivt.

Företaget förändrar affärsmål och organisation – vilket skapar en ny försörjningskedja

Ett typiskt exempel är tillverkande företag som bryter ut sin eftermarknad till ett eget resultatområde. Eftermarknadslogistik har helt andra kunderbjudanden och krav än den traditionella försörjningskedjan.

Företaget inser att dess kärnverksamhet och kompetens inte ligger inom supply chain

Fokus ska ligga på kärnverksamheten, t. ex. produktutveckling, tillverkning eller försäljning. Ett naturligt steg är då att låta en extern expert sköta om försörjningskedjan.

Sonats kontrolltornslösning för supply chain innehåller vanligtvis följande ansvarsområden:

 • Transportplanering
 • Transportadministration
 • Daglig bevakning och problemlösning
 • Fakturakontroll av fraktfakturor
 • Administration av transportavtal
 • Tullhantering

 

 • Prognosticering och huvudplanering
 • Orderuppfyllnad
 • Påfyllnad lager
 • Lagerstyrning
 • Mätning av externa logistikaktörers prestation
 • Rapportering och analys

Några av våra referenser inom Supply Chain Control Tower

 

 

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

Kontakta oss