Med fokus på resultatet, inte bara utförandet

En central funktion

Transportkontrolltorn, Freight Control Tower, är en central funktion som med hjälp av IT-verktyg ger överblick i hela transportflödet samt bevakar och säkerställer önskad leveransservice. Vi på Sonat har lång erfarenhet av lösningar för transportkontrolltorn. Våra välutvecklade metoder och verktyg samt vår kompetenta personal är grunden till de kundvärden vi levererar. Vi arbetar utifrån ”äkta partnerskap” där lösningen ska gynna båda parter.

Oberoende gentemot andra logistikaktörer

Vi bygger en lösning för transportkontrolltorn som är helt oberoende av andra logistikaktörer. Självklart samarbetar vi med andra logistikaktörer, de är en del av transportkedjan. Men samarbetet sker utifrån din affär och ditt kunderbjudande. Vi har inga fysiska tillgångar, som lager och bilar, men vi har hög logistikkompetens och stor erfarenhet. Sonat erbjuder en renodlad lösning för fjärdepartslogistik, 4PL.

Transportkontrolltornets fem hörnstenar

Kompetens och erfarenhet

Rekrytering är mycket viktigt hos oss. Våra medarbetare har en kombination av akademisk utbildning och gedigen erfarenhet från olika industrier och positioner.

Mandat att agera

 I ramverket definieras vilka mandat vi har att agera på problem eller händelser i processen. Det är oerhört viktigt för effektiviteten och säkerheten.

Tydligt definierade processer och gränssnitt

Varje uppdrag definieras i ett ramverk. Där framgår exakt vilka aktörer som är involverade i vilka delar i processen samt hur gränssnitten mot din organisation ser ut. Vi fungerar som er interna avdelning och deltar i de möten som krävs.

Ansvar för resultatet

Sonat tar fullt ansvar för resultaten från de processer som definieras i ramverket. Till exempel ett returflöde där produkter ska transporteras från kund tillbaka till lager. Vi släpper inte en transaktion förrän den är slutförd, oavsett vilka aktörer som är involverade.

Kontrolltornets innehåll

Ett transportkontrolltorn kan innehålla olika ansvarsområden beroende på kundens behov. Men dessa delar är
nästan alltid med:
  • Transportadministration
  • Kontroll av fraktfakturor
  • Tullhantering
  • Proaktiv bevakning och daglig problemlösning
  • Rapportering och analys
  • Uppföljning av leverantörers prestation (andra logistikaktörer såsom transportörer och tredjepartslogistiker)
Det finns möjlighet att komplettera med t ex design, upphandling och implementering av nya transportlösningar, administration av transportavtal, transportplanering.

Några av våra referenser inom transportkontrolltorn

Intressant från kunskapsforum

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

Kontakta oss