Kultur och värderingar

Vår kultur är öppen och resultatinriktad

Som ledande utvecklingspartner inom supply chain management (SCM) är det självklart att ständigt utveckla medarbetarnas kompetens. Vårt eget lärande ger oss förmåga att analysera, driva förändring, överföra kunskap och ge goda råd.

Unik.

Det är ordet för Sonats samlade erfarenhet och kompetens inom logistik och supply chain management. I stort sett alla medarbetare har praktisk erfarenhet av SCM och logistik i olika linjeroller. Många har dessutom kvalificerad chefserfarenhet från linjebefattningar inom SCM, produktion och inköp. Våra konsulter har även drivit projekt i många olika organisationer och företag.

Våra vägledande gemensamma värderingar

Kundfokus

Vi ser till kundens intressen och skapar värden. Vi tar ansvar som om vi vore anställda på en avdelning hos vår kund. Vi är försiktiga med kundens resurser och ifrågasätter när det behövs.

Samarbete

Vårt samarbete sträcker sig över organisatoriska, geografiska och kulturella gränser. Samarbetet är grunden för vår verksamhet, och en naturlig del av vår kompetens.

Professionalism

Vi ska ha teoretisk höjd och kvalificerad praktisk kompetens inom vårt expertområde.

Integritet

Vi står för vad vi säger och håller våra löften. Vi är öppna och ärliga och har modet att ifrågasätta.

Humanism

Alla som vi arbetar med ska kunna nå sin fulla potential. Vi respekterar varandra och ser alla som viktiga delar i ett gemensamt arbete. Vi är alla varandras arbetsmiljö och vi värnar om den.

Utveckling

Vår trygghet ligger i att allt kan göras bättre. Vår drivkraft är att skapa nytt, förbättra och se möjligheter utan skygglappar och begränsande attityder.

 

Vill du arbeta hos oss?

Sonat utvecklas snabbt, med många spännande utmaningar. Vi söker dig som är engagerad, kompetent och som delar våra värderingar. Välkommen till en miljö som präglas av professionalism och stark laganda.

Kontakta oss