Utveckling och design av ett företags supply chain utgår alltid från kunden

Strategisk rådgivning

Vår metod för rådgivning, strategisk förstudie, är utvecklad under många års verksamhet. Kjell Rundqvist anses som en av Sveriges främsta experter inom supply chain management. Hans långa erfarenhet ligger till grund för tjänsten.

Sonats strategiska plattform

Tjänsten omfattar utredning, analys, design och utveckling inom fyra områden:

Kunderbjudande

All form av utveckling och design av ett företags supply chain måste utgå från kundens önskemål, samt vad som krävs för att öka ett företags konkurrensförmåga.

Organisering

För att nå fastställda mål måste ansvar, processer och gränssnitt organiseras väl. Otydlighet är ofta en källa till ineffektivitet och att designade lösningar inte genomförs fullt ut.

Flödesdesign

Flöden designas utifrån krav på kostnadseffektivitet och service, främst i form av tillgänglighet, ledtider och flexibilitet. Flödesdesign omfattar även fysiska flöden, lagerproduktion samt administrativa processer kopplade till denna.

IT-plattform

Rätt IT-stöd är en förutsättning för väl fungerande supply chain management. Det handlar dock inte endast om IT-stöd utan även om utveckling, användning och förvaltning av IT-plattformen.

Genomförande och resultat

Förstudien baseras på idén om att utveckla steg för steg.Varje situation skapar en ny situation som måste få påverka nästa steg. Förstudien genomförs tillsammans med dig som är kund. En central del är workshopar med ledande nyckelpersoner i organisationen.

På högsta nivå omfattar tjänsten att:

  • skapa samsyn avseende på vilket sätt supply chain påverkar och stödjer företagets strategiska mål;
  • definiera en gemensam målbild, d.v.s. en konkret beskrivning av framtida supply chain;
  • identifiera och prioritera ett antal åtgärdsområden, såväl kort- som långsiktiga, baserat på nulägesanalys och målbild;
  • ta fram en handlingsplan avseende hur förändringsarbetet ska genomföras.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

Kontakta oss