All transportutveckling börjar med ditt kunderbjudande

Transportutveckling (Freight Management)

Transporter är en viktig del av supply chain och erbjudandet till dina kunder. För att möta dina kunders krav, minska miljöpåverkan och kostnader samt öka effektiviteten räcker inte en traditionell upphandling med prisförhandling. Det krävs en genomarbetad transportdesign, med utgångspunkt i kunderbjudandet. Det är vår framgångsrika metod för Freight Management:

Design

Designen ger en helhetsbild av nuläget och önskat framtida läge för transportlösningarna. En kartläggning görs via datainsamling och intervjuer av nyckelpersoner. Vi analyserar och beskriver nuläget och gör en benchmark.

För att skapa samsyn avseende transportlösningarnas betydelse för företagets konkurrenskraft genomför vi en workshop. Sälj, inköp, logistik, produktion – alla måste sträva mot samma mål och vara eniga om hur vägen framåt ska se ut. Utifrån detta tar vi fram en eller flera transportlösningar.

Det är designen av transportlösningarna som ger de stora kostnadsbesparingarna och minskad miljöpåverkan!

Skrivbord med post-it lappar

Upphandling

Upphandlingen sker i tydliga steg. Först tar vi fram ett underlag, en RFQ, som förutom strategiska, taktiska och operationella krav även innehåller krav på mätning, analys och uppföljning. Efter det tar vi fram kandidater och genomför upphandlingen. Du som kund är med i den omfattning du önskar men alla beslut tas av dig. Sist tas den kommersiella plattformen fram, ett komplett transportavtal.

Implementering

Den här fasen glöms ofta bort. Trots att det är implementeringen som säkerställer hela projektets framgång. De nya transportlösningarna och leverantörerna måste börja användas på rätt sätt. Vi tar fram en implementationsplan, beskriver de operativa processerna i så kallade SOP:ar (Standard Operating Procedures), utbildar, sätter rutiner för mätning och uppföljning och bistår vid driftstart. Vi ser till att de nya lösningarna omsätts i verkligheten.

40881-freight-transportation

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

Kontakta oss