Andra generationens kontrolltorn

Fler nyttor och nya möjligheter

Andra generationens logistiska kontrolltorn är resultatet av en kraftfull utveckling av IT-lösningar som ger ökad överskådlighet, kontroll och koordination i försörjningsflöden. Under senare år har det också skett en uppgradering av kontrolltornets uppgifter, innehåll, bemanning och kompetens.

En informationshub

Ett logistiskt kontrolltorn syftar till att skapa maximal överskådlighet i försörjningskedjan – information om kapacitet, produktion, lagerstatus, order, transportflöden m.m. Då skapas också synlighet och överblick i hela flödet, över funktions- och divisionsgränser, organisationsgränser och landsgränser i transportkedjan.

Kontrolltornet är med andra ord en informationshub, styrd av noggrant preciserade beslutsregler, designade flöden och mandat att agera inom tydligt satta ramar. Med flödeskritisk information från leverantörer och logistikpartners samlad på ett ställe ger kontrolltornet full kontroll. När kontrolltornet bemannas med kompetens och erfarenhet inom logistik, transport och supply chain management kan avvikelser hanteras snabbt, rätt beslut tas och problem lösas.

Effekter av kontrolltorn?

Kapitalkostnader, logistikkostnader och utsläpp minskar som ett resultat av en bättre samordning, mer proaktivt agerande och bättre planering. Ökande överskådlighet och rätt kompetens bidrar också till förbättrad leveransservice – främst kortare ledtider och mer exakta, pålitliga leveranser. Vi visar gärna upp konkreta case med detaljerade beskrivningar av positiva effekter av kontrolltornslösningar som Sonat står bakom.

Varierande omfattning och ansvar

Kontrolltornets ansvar och omfattning kan variera. Ibland handlar det om att ta ansvar för hela flödet, från inleverans av material till det att färdig vara eller produkt finns på plats hos kund. Ibland gäller det delar av flödet, till exempel enbart inleverans till produktion, distribution av varor eller försörjning av lager. Det finns med andra ord mängder av situationer och försörjningsflöden där kontrolltorn gör stor nytta. Gemensamt är att kontrolltornet är ett informationsnav som hanterar och strukturerar vital information och skapar översikt i flödet. Med detta som bas kan personalen i kontrolltornet agera snabbt och lösa alla de problem som kan tänkas uppstå.

Hanterar den ökade komplexiteten

Att få överblick för att kunna ställa om i tid och agera proaktivt var målet redan när kontrolltornen kom till för femton år sedan. I takt med att försörjningsflöden blivit mer komplexa och oförutsägbara har intresset för kontrolltorn och behovet av dem ökat. Lyckligtvis har samtidigt utvecklingen av olika IT-verktyg gått framåt med stormsteg. Det har gett oss förutsättningar att tackla den ökade komplexiteten.

Outsourcing eller egen regi?

Det finns framgångsrika exempel på båda varianterna. Flera faktorer talar dock för att anlita en extern partner för att bygga upp, driva och utveckla kontrolltornet.

Unik kompetens och utvecklingsförmåga

Med ökad komplexitet och skärpta kundkrav ställs det krav på unika specialistkompetenser och dedikerade resurser som arbetar med en kontinuerlig utveckling av varuförsörjningen.

Nätverk och ekosystem

Komplexitet, konkurrens och krav på allt snabbare omställningsförmåga kräver även tillgång till rätt logistiska nätverk och system.

IT-lösningar med spets

Betydelsen av att utveckla och tillämpa rätt IT-lösningar kan knappast överskattas. Det är mycket svårt att ha den kompetensen, annat än i organisationer som ständigt arbetar med det för olika kunders räkning

Flexibilitet

En extern partner gör det möjligt att relativt snabbt förändra upplägget, kontrolltornets innehåll och ansvar beroende på ändrade förutsättningar, krav, behov eller önskemål.