Håller tågen rullande

Ursprunget är SJs Maskindivision. Sedan 2001 heter företaget Euromaint – Europas ledande företag inom underhållstjänster för spårbunden trafik. Bolaget omsätter närmare tre miljarder kronor och sysselsätter 2 450 personer.

– Vi utför kvalificerat underhåll som är avgörande för att våra kunders fordon är säkra och rullar, säger Henrik Ehrengren som är chef för Materialförsörjning vid Euromaint Rail.
Det är mot den bakgrunden lätt att förstå att Euromaints transport och distribution är affärskritiska aktiviteter. För att kunna fokusera på sin kärnverksamhet, underhåll av tåg, beslutade sig Euromaint för att anlita en extern partner för sin transportlogistik. Under 2011 gjordes en omsorgsfull upphandling. Resultatet blev att Sonat anlitades som Euromaints egen transportavdelning.

– Det säger sig självt att en effektiv och pålitlig transportverksamhet är avgörande för att våra kunders verksamhet bokstavligt talat ska rulla enligt plan. Med Sonat har vi etablerat en transportfunktion av allra högsta klass, förklarar Henrik Ehrengren. Euromaints logistik ska säkra att alla verkstäder och mobila serviceteam får tillgång till reservdelar i rätt tid. På verkstäderna utförs byten av högvärdiga komponenter, exempelvis hjul, boggier, traktionsmotorer och elektronik.

Bäst kompetens och utvecklingsförmåga

Flera av marknadens mest välkända aktörer inom logistikoutsourcing deltog i Euromaints upphandling. Att valet slutligen föll på Sonat beror enligt Henrik Ehrengren på den höga kompetensen och utvecklingsförmågan. – Jag kände till Sonat sedan tidigare och visste att bolaget har en mycket hög kompetens. Detta blev mycket tydligt under själva upphandlingsprocessen. En annan styrka är att Sonat har en stabilitet i sin verksamhet och en utvecklingsförmåga som gör att vi känner oss trygga i att de upprätthåller en hög kompetens och hjälper oss att utveckla och förbättra vår logistik över tiden.

I Sonats uppdrag ingår bland annat att hantera all Freight Management, det vill säga att upphandla och bevaka leverantörsmarknaden inom logistikområdet, att designa och införa transportlösningar och löpande förvalta transportavtal samt hantera relationer med transportörerna. Dessutom har Sonat i uppdrag att driva den löpande utvecklingen av transporterna och analysera, mäta och förbättra kvaliteten i sitt uppdrag. Sonat ansvarar givetvis även för det dagliga arbetet med transportadministration, fakturahantering och tulladministration.

”Lever som vi lär”

Euromaint Rails affärsidé är att ta ett helhetsansvar för tågunderhåll och skapa effektivitet, tillgänglighet och tillförlitlighet för sina kunder. Målet är att kundernas fordon i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik så att kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Exempel på Euromaint Rails tjänster är kvalificerat tekniskt underhåll, reservdelsförsörjning, komponentservice för spårburna fordon för person- och godstrafik samt underhåll av arbetsmaskiner för spår. Huvudmarknaderna är Sverige och Tyskland. Via ett nät av verkstäder i Sverige underhålls kundernas fordon av många av branschens skickligaste servicetekniker.