Nöjda kunder och lönsamhet kärnan i supply chain management

”Det handlar inte bara om att spara pengar”

13 April 2013. Intervju med Kjell Rundqvist

Supply chain management blir allt mer betydelsefullt för att garantera ett företags konkurrenskraft. Det handlar inte bara om att spara pengar utan även att se till så att kunder förblir nöjda.

Effektiv logistik och det vidare begreppet supply chain management, SCM, är ett allt viktigare vapen för att skära kostnader och uppnå kundnöjdhet genom bland annat ökad flexibilitet och säkra leveranser i rätt tid. – Bra logistik och SCM präglas av att verksamheten i sin helhet är flödesorienterad på ett sådant sätt att man kan leverera så mycket värde till kunderna som möjligt, till lägsta möjliga kostnad. Ett direkt syfte med SCM är således att skapa kundvärde, säger Mats Abrahamsson, professor på avdelningen för logistik vid Linköpings universitet.

 

Detta är särskilt viktigt i branscher med många konkurrenter som erbjuder likvärdiga produkter. IKEA och H&M är två tydliga exempel på detta. Båda har en väloljad logistikkedja som är svår att kopiera för konkurrenter. Den bidrar till goda marginaler trots prispress, skapar flexibilitet i organisationen och stöder en ständig expansion med allt fler försäljningsställen. – Det många inte inser är att logistik är så mycket mer än bara effektiva transporter. Genom att utnyttja de it-lösningar som finns i dag kan man centralisera till exempel orderplanering och, lagerstyrning. SCM har ju att säkerställa att man har rätt produkter på hyllan när kunden beställer, säger Kjell Rundqvist på Sonat, ett oberoende företag som bland annat erbjuder outsourcing inom SCM.

På så sätt har Sonat till exempel hjälpt både Sandviks gruvdel och Emhart Glass, som tillverkar glasformningsmaskiner, med reservdelsförsörjningen för deras kunder. Här handlar det bland annat om att maximera leveransprecisionen genom att på kortast möjliga tid få fram en reservdel till kundens utrustning som inte får stå still. Ett konkret exempel på vinsterna är att den centrala funktionen dels ser till att kritiska delar alltid beställs och finns tillgängliga och dels ger svar på vilket lokalt reservdelslager i världen som snabbast kan leverera en del till en specifik kund. – Just reservdelsförsörjning är till sin natur akut och måste fungera oavsett tid. I Emharts fall centraliseras SCM-funktionen på Sonats kompetenscentrum i Örebro. Därifrån styrs övriga lager i världen.

Arne Andersson, e-handelsspecialist och affärsutvecklare på Posten Logistik AB, ser att kartan ritas om snabbt när det gäller SCM inte minst i detaljistledet. – Vi kunder blir allt mer otåliga och det är en utmaning för logistikchefer inom retail att ständigt förbättra SCM och anpassa verksamheten till nya beteenden och försäljningskanaler. Detta med bibehållen effektivitet och marginaler.

En spännande utveckling är till exempel att kunder kan beställa på webben och som alternativ hämta varan i en fysisk butik i stället för på ett serviceställe. Det vill säga den fysiska butiken utnyttjas som lager av webbshopen. – Då måste systemet på ett effektivt sätt dels hantera ett centrallager som levererar till fysiska butiker och webbkunder, och dels lokala lagersaldon i fysiska butiker.