Många utmaningar och möjligheter i detaljhandelns varuförsörjning

Mattias_NorinKrönika av Mattias Norin

21 maj, 2013

Sedan några år har Sonat utvecklat ett erbjudande som vänder sig till företag inom detaljhandeln. Vårt erbjudande utvecklas, marknadsförs och levereras genom vårt affärsområde Retail. Och kunderna blir hela tiden fler.

Bakgrunden till kraftsamlingen på affärsområde Retail är dels att vi under årens lopp har samlat på oss en stor erfarenhet av att arbeta med supply chain i detaljhandeln, dels att det är just att driva och utveckla en effektiv varuförsörjning som är vägen till lönsamhet och konkurrenskraft för detaljhandel.

De 8 vanligaste typsituationerna och utvecklingsbehoven i detaljhandeln handlar om att vår kund har något eller flera av följande utvecklingsbehov sina flöden:

 1. ”Vår supply chain fungerar inte tillräckligt bra”. Kunden vill ta ett helhetsgrepp och utveckla, förbättra och anpassa varuförsörjningen till företagets strategier och mål.

  Ledningens välgrundade känsla i kundföretaget är i denna situation att det behövs utveckling och extern hjälp med varuförsörjningen, men har en vag uppfattning om vad som mer exakt behöver göras. I dessa situationer börjar Sonats specialister med att ställa rätt diagnos och skapa en samsyn kring vad som behöver göras. När detta är gjort handlar det om att beslutsamt genomföra förbättringar och nödvändiga förändringar.

 2. ”Lönsamheten måste upp!” Kunden behöver en snabb förbättring av lönsamheten.

  Utveckling av logistik och varuförsörjning handlar av tradition om att reducera kostnader genom en effektiv supply chain. Specifikt Inom Retail har förmågan att styra varuflödet en mycket stor betydelse för lönsamheten. Hål i hyllan eller rätt vara i fel butik är något som måste undvikas. I denna situation gäller det dock att mycket snabbt och med precision identifiera omedelbara åtgärder.

 3. ”Inga varor och för mycket reor”. Styrningen av varuflödet till butikerna behöver förbättras.

  Ledning, medarbetare och kunder till kundföretaget märker att varuförsörjningen är bristfällig. Typiska symptom är att varan är slut i hyllan i kombination med stor rea/nedsättning. Enkelt uttryckt hamnar fel eller för lite grejer i butikerna. I dessa situationer tar Sonats specialister fram alla relevanta fakta och vi går ned i minsta detalj för att hitta orsakerna till problemen.

 4. ”Måste se över våra lager och transporter”. En bättre och effektivare försörjningsstruktur behöver byggas upp.

  Kundföretaget inser att det finns en potential för att både spara pengar och förbättra sina fysiska varuflöden genom en förändring av lager och transporter. Sonat erbjuder här ett antal beprövade tjänster och vi kan även ta det löpande funktionsansvaret för att driva och utveckla lager och distributionsflöden.

 5. ”Vi måste klara snabb nyetablering”. Vill öka förmågan att hantera en snabb tillväxt på befintliga eller nya marknader.

  Sedan länge har detaljhandeln vuxit starkt i Sverige och på de flesta andra håll. För de flesta detaljhandlare måste supply chain fungera som en möjliggörare för tillväxt på nya eller befintliga marknader och när möjligheter plötsligt uppstår. Sonat anlitas i dessa sammanhang för att utforma processer som gör verksamheten snabbfotad och för att designa försörjningsstrukturer och för design, upphandling och införande av lager- och transportlösningar.

 6. ”Vi behöver en central logistikfunktion”. Kunden behöver etablera och/eller utveckla en funktion som kan hantera varuförsörjningen mer professionellt.

  Allt fler företag väljer att anlita Sonat som en outsourcingpartner för logistiken, antingen under ett uppbyggnadsskede eller tillsvidare. Inom detaljhandel så är svenska dofthuset Byredo vårt senaste exempel. Orsakerna kan vara flera, men ofta handlar det om att säkra en professionell och samtidigt flexibel organisering av logistiken i samband med en intensiv eller oförutsägbar tillväxt.

 7. ”Vi måste fokusera på kundmötet i butik”. Kunden vill utveckla och minimera logistikarbetet i butik.

  Många detaljister kämpar med att minska sin logistikhantering i butik för att därmed kunna fokusera på kund och försäljning. Logistiska tidstjuvar är administration av varor, varumottagning och påfyllnad i butik samt returhantering. Här erbjuder Sonat en specifik analys och ett väl beprövat åtgärdsprogram.

 8. ”Hur ska vi satsa på eHandel och Multichanneling?”. Behöver utveckla och anpassa varuförsörjningen för att kunna hantera eHandel och andra nya försäljningskanaler.

  Alla detaljister är i dag väl medvetna om möjligheterna med eHandel. Både som försäljnings- och marknadsföringskanal. Men ganska få företag har utvecklat en logistik och varuförörjning som är anpassad för eHandel. Sonat har erfarenhet och metoder för att utveckla en effektiv logistik som stöttar eHandel.

Varför Sonat?

Vad är det som gör oss i Sonat särskilt lämpliga att anlita för att ta tag i dessa utmaningar, kanske du undrar? I grunden handlar det om tre saker som utmärker oss

 

Vi kan logistik/SCM och varuförsäljning och förstår att vägen till framgång går via samarbete

Sonat är i grunden specialister på varuförsörjning och logistik. Våra anställda har en unik praktisk erfarenhet av och kompetens inom supply chain management och logistik. Sonats företagskultur är byggd på samarbete. Att hantera relationer och samarbeta effektivt med både kunder och partners – i nätverk – är vår absolut viktigaste förmåga.

Ingen traditionell konsult – fokus på långsiktigt utvecklingssamarbete

När vi går in i ett samarbete fungerar vi mer som en intern utvecklingsavdelning som utnyttjas efter behov, än som en traditionell ”konsult”. I samråd med kunden upprättar vi en budget som löpande anpassas till förändrade förutsättningar och behov. Den leveransmodellen ger ett kostnadseffektivt, målorienterat och flexibelt arbetssätt som skapar långsiktighet och förtroende mellan oss och våra kunder.

Strategisk, taktisk och operativ förmåga

Med Sonat som partner upplever du något helt annorlunda. Det kan låta som en självklarhet att ha både strategisk, operativ och taktisk förmåga. Men i praktiken är det få leverantörer som klarar av alla dimensionerna – att förstå och formulera det strategiska och därefter gå vidare till fungerande planer och praktiskt, jordnära genomförande. Vi klarar det.