White Paper –

Framtidens e-handel

Dag Ericssons forskning och tillämpning inom digital handel ligger till underlag för de slutsatser och rekommendationer som presenteras i denna rapport. Som underlag ligger också Mattias Norins erfarenheter från ett stort antal retail- och e-handelsprojekt i Sverige och Norge.

Läs hela rapporten

ladda ner pdf

Långsiktig lönsamhet bygger på att överträffa kundens högt ställda förväntningar, förbättrade kundrelationer och att vinna kundens lojalitet.

 

Dag Ericsson

Dag Ericsson är professor i logistik och managementkonsult med inriktning på affärs- och verksamhetsutveckling. Han är en ledande visionär inom området logistik och supply chain management. Redan i slutet av 1960-talet förutsåg och beskrev Dag Ericsson den utveckling som i dag benämns supply chain management. På senare tid har han ägnat sig åt forskning och tillämpning inom e-handel och speciellt etablerandet av sömlösa kanaler inom digital handel. Idag fokuserar han på gränssnittet mellan konsumentdriven logistik, konsumentinsikt och dataanalytics som skapar dynamik och nya möjligheter bl a vid utveckling av omnikanaler. Dag Ericsson strävar efter att överbrygga gapet mellan teori och praktik och är en välkänd talare både i Sverige och utomlands. Han har skrivit ett tjugofemtal böcker på svenska och engelska och ett mycket stort antal artiklar.

Mattias Norin är civilingenjör industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola. Han är chef för Sonat retail och arbetar med affärsutveckling och som seniorkonsult. Mattias har tjugo års erfarenhet av Supply Chain Management varav tio år har varit mer eller mindre fokuserat detaljhandel, grossistverksamhet, varumärken och e-handelsbolag.

Mattias_2