Managing transport costs is a big issue

Så mycket som en tredjedel till två tredjedelar av företagens logistikkostnader spenderas på transporter.

Transportkostnaderna förväntas dessutom öka de kommmande åren, bland annat beroende på fluktuerande drivmedelspriser och miljökrav. Det blir då viktigare än någonsin att hantera sina transportkostnader för att bibehålla marginal och lönsamhet såväl som förbättrad hållbarhet och prestation i försörjningskedjan.

Ladda ner pdf