Ledning

Malin Persson

Malin Persson

VD Sonat AB

Malin är en välmeriterad och driven ledare med mer än 25 års erfarenhet i ledningsarbete och chefsposition.
Malin har haft befattningar som affärsenhetschef, landschef och senior konsult inom bl.a. outsourcing, rekrytering, ledarskapsutveckling, förändringsarbete, affärsutveckling och försäljning. Malin kommer senast från ISS och rollen som enhetschef.

Mattias Norin

VD Sonat Consulting AB

Mattias har i två omgångar haft ledande positioner på Sonat och är nu VD för dotterbolaget Sonat Consulting AB. Han har mer än tjugo års erfarenhet av konsultverksamhet och supply chain management och har främst fokuserat på detaljhandel, grossistverksamhet, varumärken och e-handelsbolag. Mattias har tidigare jobbat som managementkonsult på Accenture och som affärsområdeschef på Technia.

Kjell Rundqvist

Försäljningschef

Kjell anses vara en av Sveriges främsta specialister inom logistik. Han har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom Global Supply Chain Management, Lean Production och Sourcing och Procurement i medelstora såväl som ”megastora” företag. Genom åren har Kjell drivit mängder av förändringsprocesser, både som ansvarig projektledare, linjechef och rådgivare till företagsledningar.

Fredrik Fahlstedt

CFO

Fredrik ansvarar för ekonomi och HR på Sonat. Fredrik har haft flera befattningar som chef inom ekonomi, HR, IT och inköp under de senaste 20 åren. Främst har Fredrik arbetat i större svenska internationella tillverkningsföretag med global närvaro vilket starkt bidrar till Sonats breda kunskap inom dessa områden.

Pernilla Johansson

Pernilla Johansson

Affärsansvarig eCom Retail

Pernilla är kundansvarig inom retail där en väldesignad plattform för eHandel är en framgångsfaktor. Kunden har valt Sonat som partner för kundservice och logistik och vi kallar tjänsten eCom Control Tower. Pernilla har lång erfarenhet av Supply Chain Management och har arbetat med logistikproduktion, affärsutveckling och ledning bl.a. inom Posten Logistik och IKEA.

Tomas Gustafsson

Affärsansvarig Svenska Retursystem

Tomas är affärsansvarig för Sonats största kund, Svenska Retursystem, där han ansvarar för leverans och genomförande av utvecklingsuppdrag. Han har över tjugo års erfarenhet av logistikutmaningar inom både verkstadsindustri och retail.
Tomas har under många år drivit större förändringsprojekt inom varuförsörjning och besitter specialkompetens kring design och styrning av retursystem.

Karl-Johan Eklund

Karl-Johan Eklund

Affärsansvarig Freight

Karl-Johan är affärsansvarig för Sonats outsourcingkunder inom transportområdet och ansvarar för utveckling och leverans av dessa affärer. Han har över tolv års erfarenhet av outsourcing och affärsutveckling inom supply chain management med spets inom tredjepartslogistik- och transportlösningar. Karl-Johan är med sin breda expertis inom både nationell och internationell handel en mycket värdefull tillgång i Sonats utveckling.

Joakim Restadh

Joakim Restadh

CTO

Joakim har sedan mer än 20 år tillbaka koncentrerat sig på utveckling och säkerhet inom IT. Med god erfarenhet från roller inom både nationella och internationella projekt, styrning, ledning och utveckling ser vi ett oerhört gott stöd i Joakims förmåga och kunskap att leda oss i den expansiva fas vi nu befinner oss i. Innan återkomsten till oss på Sonat kommer Joakim närmast från rollen som senior vice president på Enfo.

Vill du bli en av oss?

Kontakta oss