Ledning

Malin Persson

Malin Persson

VD Sonat AB

Malin är en välmeriterad och driven ledare med mer än 25 års erfarenhet i ledningsarbete och chefsposition.
Malin har haft befattningar som affärsenhetschef, landschef och senior konsult inom bl.a. outsourcing, rekrytering, ledarskapsutveckling, förändringsarbete, affärsutveckling och försäljning. Malin kommer senast från ISS och rollen som enhetschef.

Mattias Norin

VD Sonat Consulting AB

Kjell Rundqvist

Försäljningschef

Kjell anses vara en av Sveriges främsta specialister inom logistik. Han har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom Global Supply Chain Management, Lean Production och Sourcing och Procurement i medelstora såväl som ”megastora” företag. Genom åren har Kjell drivit mängder av förändringsprocesser, både som ansvarig projektledare, linjechef och rådgivare till företagsledningar.

Fredrik Fahlstedt

CFO

Pernilla Johansson

Pernilla Johansson

Affärsansvarig Retail och Senior Supply Chain Expert

Pernilla arbetar som konsultchef och ansvarar för att konsulterna har rätt kompetens, metoder och verktyg för att arbeta med effektivitet och kvalitet. Hennes akademiska bakgrund består av en användbar mix av studier inom IT, management och beteendevetenskapliga ämnen. Pernilla har sin expertkompetens främst inom transport- och tredjepartslogistik med lång erfarenhet av att arbeta med supply chain management bl.a. inom Posten Logistik och IKEA.

Björn Fransson

Affärsansvarig

Björn arbetar som affärsansvarig för Sonats retailkunder inom outsourcing. Som affärsansvarig har Björn kundkontakt och driver affärer mot kund. Björn har sexton års erfarenhet inom logistikområdet och innan han kom till Sonat arbetade han som produktions- och logistikchef inom tillverkningsindustri och partihandel.

Tomas Gustafsson

Affärsansvarig Svenska Retursystem

Tomas är affärsansvarig för Sonats största kund, Svenska Retursystem, där han ansvarar för leverans och genomförande av utvecklingsuppdrag. Han har över tjugo års erfarenhet av logistikutmaningar inom både verkstadsindustri och retail.
Tomas har under många år drivit större förändringsprojekt inom varuförsörjning och besitter specialkompetens kring design och styrning av retursystem.

Karl-Johan Eklund

Karl-Johan Eklund

Affärsansvarig Freight

Joakim Restadh

Joakim Restadh

CTO

Vill du bli en av oss?

Kontakta oss