Ledning

Malin Persson

Malin Persson

VD

Kjell Rundqvist

Försäljningschef

Kjell anses vara en av Sveriges främsta specialister inom logistik. Han har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom Global Supply Chain Management, Lean Production och Sourcing och Procurement i medelstora såväl som ”megastora” företag. Genom åren har Kjell drivit mängder av förändringsprocesser, både som ansvarig projektledare, linjechef och rådgivare till företagsledningar.

Fredrik Fahlstedt

CFO

Pernilla Johansson

Konsultchef och senior supply chain expert

Pernilla arbetar som konsultchef och ansvarar för att konsulterna har rätt kompetens, metoder och verktyg för att arbeta med effektivitet och kvalitet. Hennes akademiska bakgrund består av en användbar mix av studier inom IT, management och beteendevetenskapliga ämnen. Pernilla har sin expertkompetens främst inom transport- och tredjepartslogistik med lång erfarenhet av att arbeta med supply chain management bl.a. inom Posten Logistik och IKEA.

Hans Gävbo

Hans Gävbo

Affärsansvarig freight

Hans arbetar som affärsansvarig och ansvarar för utveckling samt leverans av Sonats outsourcinguppdrag inom transportområdet. Han har över arton års erfarenhet av verkstadsindustrin och har bland annat jobbat som General Manager för logistikbolag inom ESAB. Hans samlade erfarenheter har lett till specialistkompetens inom upphandling av tredjepartslogistik- och transportlösningar.

Björn Fransson

COO och affärsansvarig retail

Björn arbetar som Chief Operating Officer (COO) samt affärsansvarig för Sonats retailkunder inom outsourcing. Som affärsansvarig har Björn kundkontakt och driver affärer mot kund, medan han i rollen som COO ansvarar för inköp, kvalitet, miljö, IT och interna projekt. Björn har sexton års erfarenhet inom logistikområdet, och innan han kom till Sonat arbetade han som produktions- och logistikchef inom tillverkningsindustrin och partihandeln.

Tomas Gustafsson

Affärsansvarig Svenska Retursystem

Tomas är affärsansvarig för Sonats största kund, Svenska Retursystem, där han ansvarar för leverans och genomförande av utvecklingsuppdrag. Han har över tjugo års erfarenhet av logistikutmaningar inom både verkstadsindustri och retail.
Tomas har under många år drivit större förändringsprojekt inom varuförsörjning och besitter specialkompetens kring design och styrning av retursystem.

Vill du bli en av oss?

Kontakta oss