VD har ordet

Kjell Rundqvist

Passion, kompetens och nätverk
– en väg till ökad konkurrenskraft

För varje år jag lägger bakom mig som företagsledare och expert inom supply chain management blir jag mer och mer övertygad: passion och kompetens är skillnaden mellan succé eller fiasko. Systemstöd, organisationsstrukturer och processer är viktiga men med passion för arbetet och rätt kompetens nås målen.

Sonat har under mer än 15 år utvecklat sina kompetenser i syfte att blir partner till våra kunder och i ett nära samarbete skapa ökad konkurrenskraft åt dessa. Vår passion och glädje inför utmaningar är grunden till vår tillväxt.

Att skapa kundvärden tillsammans med partner är idag en självklarhet. ”Ensam är stark” gäller inte längre. De företag som involverar sina partner ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet.

Att bygga nätverk måste ske med kreativitet och innovation. Jämför med kreativiteten hos ett barn inför en låda Legobitar. Det finns inte två barn som bygger samma modell.

Företaget som ska utveckla sin försörjningskanal har en låda av Legobitar. Varje Legobit är en specialist och en möjlig del i nätverket. Det är när företaget väljer partner, och får specialisterna att arbeta tillsammans, som det unika kan uppstå.

Sonat har sedan starten år 2000 utvecklats utifrån denna syn på nätverksföretagande. Vi erbjuder idag outsourcing av funktionsansvar och administrativa logistikprocesser samt konsulttjänster inom supply chain management.

Vår passion och kompetens har också byggt en företagskultur som står för utveckling och förändring. Vi kallar oss utvecklingspartner inom supply chain management.

”Vår trygghet ligger i att allt kan göras bättre. Vår livsluft och naturliga drivkraft är att skapa nytt, förbättra och se möjligheter utan skygglappar och begränsande attityder.”

Testa oss – tillsammans når vi era mål!