Referens

Apoteket

”Förbättring är kärnan i vårt samarbete”

En stor del av Apotekets försäljning går till äldreboenden, sjukhus och andra vårdinrättningar samt sker via internet och postorder. Sonat har en central roll i arbetet med att driva och utveckla alla dessa logistikflöden.

– Med Sonats stöd har vi fått kontroll över logistiken, reducerat antalet transportörer och förenklat vår transportadministration, säger Christer Ottosson, som är koncernansvarig för Apotekets transporter. Tidigare utfördes transportupphandlingarna lokalt ute i Apotekets organisation vilket resulterade i tusentals fakturor, bristande kostnadskontroll, kvalitetsbrister och ett tidskrävande och ostrukturerat arbetssätt. Sedan samarbetet med Sonat inleddes har effektiviteten i transportverksamheten förbättrats löpande.

Exempelvis reducerades redan första året antalet transportfakturor från över tolv tusen till tolv per år. Samtidigt minskades antalet transportörer från närmare 500 till ett enbart tiotal .
– Under årens lopp har vårt samarbete utvecklats mycket positivt, säger Christer Ottosson och understryker att omregleringen av apoteksmarknaden ytterligare har ökat kraven på ett effektivt logistik- och varuflöde i Apotekets verksamhet. En effektiv varuförsörjning ett av de viktigaste konkurrensmedlen på den nya, föränderliga apoteksmarknaden

Grunden för en strukturomvandling

Christer Ottosson förklarar att samarbetet med Sonat innebär att Apoteket har fått en mer professionell transportavdelning.
– Sonat planerar och genomför Apotekets transportupphandling, planering, drift och utveckling. Vår egen roll är att vara den aktiva kravställaren och ytterst ansvarig för logistiken.
Christer Ottosson kallar Sonat för en ”utvecklingspartner” och en ”flödesintegratör”. Han sammanfattar nyttan med partnerskapet på följande sätt:

– Samarbetet innebär att vi har ökat våra möjligheter att mäta vår totala servicegrad och leveranskvalitet samtidigt som vi har skapat förutsättningar för att förändra i våra flöden. Detta har i sin tur bidragit till att vi har kunnat genomföra en omfattande strukturomvandling av våra lokala dosapotek och distansapotek.

Apoteket_receptionist ger info

 

Sonats styrka är förmågan att utveckla, förbättra och skapa konkurrenskraft i vår verksamhet

Christer Ottoson

Utvecklingskompetens och personkemi

Grunden för det framgångsrika samarbetet en kombination av en hög utvecklingskompetens och välfungerande personkemi.

– Vi har i princip daglig kontakt och varje månad har vi ett gemensamt driftsmöte där vi går igenom den gångna månaden och det som ska ske framöver. Ambitionen i samarbetet är att hela tiden utveckla och förbättra logistik- och transportflödena.

– Förbättring är kärnan i vårt samarbete. Det finns många aktörer som kan driva processer. Sonats styrka är förmågan att utveckla, förbättra och skapa konkurrenskraft i vår verksamhet, säger Christer Ottosson.

Utmaning

 • Minska Apotekets tidigare höga distributionskostnader för läkemedel.
 • Öka verksamhetens koordination och uppföljning.
 • Förenkla och minska antalet avtal och transportlösningar.
 • Reducera kostnaderna för transportadministration.
 • Utveckla nya transporttjänster som stöder nya kunderbjudanden, ökade kvalitetskrav och strukturella förändringar.

Lösning

En ”insourcad”, central transportintegratör – Sonat – fick ansvar för ledning, drift och utveckling av Apotekets distribution. Lösningen består av:

 • En operativ transportavdelning för ledning, drift och utveckling av Apotekets läkemedelsdistribution
 • IT-system för effektiv uppföljning av distributionen.
 • Ramverk med tydligt definierat ansvar och samverkansformer.

Resultat

Exempel på resultat:

 • Genom lösningen har Apoteket enklare kunnat genomföra strukturförändringar och infört nya kundkanaler som ett led i att åstadkomma en ökad konkurrenskraft på en omreglerad marknad
 • Transportkostnader och administrativa kostnader har reducerats rejält.
 • Apoteket har fått kontroll på sina distributionskostnader och servicenivåer.

Om Apoteket

Apoteket AB omsätter närmare 23 miljarder kronor och erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och hälsoprodukter. Apotekets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till verksamheter inom vård och omsorg.

Apoteket_logo