Referens

Brighter

Livsviktigt koncept kräver fulländad logistik

Brighter har ett unikt koncept som vänder upp och ned på begreppen för diabetesvård. Tillsammans med Sonat kan de nå ut där och när det behövs. Med målet att skapa en flexibel logistikplattform valdes Sonat som partner.

Om diabetes

Diabetes är en folksjukdom som egentligen är flera olika sjukdomstillstånd. Missuppfattningarna är många. I Sverige finns ca 450 000 människor med diabetes.  Vid diabetes typ I slås kroppens egen insulinproduktion ut, vilket alltid innebär medicinering med insulin för patienten.

Typ 1-gruppen utgör bara 10% av alla diabetiker i landet. Diabetes typ II drabbar allt fler i takt med att välfärden ökar. Fel kost, brist på motion och andra livsstilsfaktorer är boven. Hjälten i båda fallen heter förstås insulin.

I dag medicinerar 37% av Sveriges diabetiker med just insulin. Innan man injicerar insulin krävs först en blodsockermätning med en blodsockermätare för att säkerställa korrekt dos, som sedan injiceras med en separat injektionspenna. Samtidigt bör diabetikern logga eller föra anteckningar kring såväl blodsockervärde som insulindos för att kunna följa behandlingen och göra eventuella justeringar i framtiden.

Det är ett osmidigt och gammeldags sätt att sköta den livsviktiga insulinmedicineringen på eftersom det ställer höga krav på kontroll och struktur från patienten själv. Resultatet blir att många struntar i viktiga steg eller felbehandlar. Ett mer globalt diabetesproblem är att behandlingsrekommendationerna ser väldigt olika ut i olika delar av världen.

Tillgänglighet och smidighet

Alla diabetiker som medicinerar är beroende av att insulinet finns tillgängligt – alltid och överallt. Dessutom beror doseringen på olika parametrar som kräver patientens fokus och planering. Generellt underdoserar diabetespatienter sitt insulin för att vara på den säkra sidan. En för hög dos kan nämligen vara förenat med livsfara. Undersökningar indikerar att endast 40% av dagens diabetespatienter följer sina behandlingsrekommendationer.

Framtidens diabetesvård

Brighter har tagit tillvara den här kunskapen för att skapa framtidens behandlingskoncept för diabetes. Genom en intelligent enhet kan patienten enkelt mäta sina värden, injicera  anpassad dos och dessutom få en utförlig och automatisk uppföljning av sin behandling.

Enheten loggar all data som tack vare den inbyggda mobiluppkopplingen överförs automatiskt .

Förenkla – nyckeln till framgång

Brighter har sett behovet av att förenkla. All medicinsk behandling kräver följsamhet och då krävs det att man utgår från användaren. Företaget har alltså slagit ihop alla funktioner för diabetesbehandling i en smidig enhet med touchdisplay. Genom en medicinsk app kan den dessutom stötta vårdgivaren, eftersom enheten håller koll på patientens förbrukning och försörjning av förbrukningsartiklar.

Här kommer Sonat in. För att hela kedjan av leveranser, lagernivåer och förbrukningsmaterial ska stämma krävs noggrann uppföljning och en vältrimmad logistiklösning.

Försörjningen måste säkerställas

Sverige är unikt. Här finansierar nämligen landstingen 100% av diabetesvården. Med Sonats hjälp kan Brighter erbjuda smidighet för landets alla diabetiker och en komplett försörjning av förbrukningsartiklar till en förutsägbar kostnad för landstingen.

Betalningsmodellen innebär en fast kostnad per månad, oavsett hur mycket patienten använder. Den unika lilla enheten förskrivs av läkare och diabetessjuksköterska, vilka är hårt belastade yrkesgrupper som tack vare automatiseringen slipper många manuella moment.

Ett viktigt samarbete

När Brighter letade logistikpartner började man med att titta på alternativet formell upphandling, men insåg ganska snart att vissa parametrar förbisågs. Det viktiga var att hitta en partner som snabbt kunde bli en integrerad del av Brighter med kunskap kring reglerad logistik med paraplyperspektiv. Dessutom med en effektiv implementeringsprocess med kvalitet, eftersom det inte bara handlar om en produkt utan en helhetslösning med ett syfte större än affärsnyttan. Man ville också hitta en partner som kunde skala upp logistikplattformen i takt med företagets expansion.

Med medicinsk garanti för patienten krävs logistik som hela tiden ligger steget före. Här ville företaget hitta en partner som såg på helheten på samma sätt; med stor förståelse för patient, lösning och slutkund. Hög servicenivå och kostnadseffektivitet var avgörande parametrar. Det var också viktigt att leverantören skulle klara av att erbjuda Brighter en helhet som snabbt blev en stark del av kundupplevelsen genom en fullt utrustad kundservicefunktion.

Sonat är operativt starka och bygger upp hela vår logistikplattform med kvalitet och kompetens, säger Truls Sjöstedt VD för Brighter. Tack vare det samarbetet faller en stor pusselbit på plats då vi måste kunna garantera vissa saker i vår process och vårt flöde, fortsätter han. Vi behövde en stark partner att luta oss emot och det har vi nu, fortsätter han.

Vårt erbjudande är komplext, logistiken måste fungera och vi kan förstås inte lita på vem som helst. Det är verkligen inte helt enkelt att hitta rätt, men det har vi gjort med Sonat.

TRULS SJÖSTEDT, VD

Global expansion

Brighter är ett företag i framkant och har i sitt globala samarbete med Ericsson slutit avtal i Sverige och i Indonesien med lokala teleoperatörer. Det globala perspektivet är viktigt, eftersom man siktar på internationell lansering i framtiden, som ser ljus ut för Brighter. I det första steget är målet är att ta en internationell marknad i taget för att mäkta med expansionen globalt. Därför var det extra angeläget att redan i uppstarten hitta en samarbetspartner med global kompetens och kunskap.

Tack vare samarbetet Sonat når företaget nya mål. Och man har fokus inställt på annat än affärer.

–En så kompetent partner som Sonat är helt enkelt värdeskapande för våra kunder och känns oerhört tryggt för oss, fortsätter Truls. Vi önskar att vi, genom vår lösning, ska kunna skapa mer värdebaserad vård. Ett oerhört stort steg för världens alla diabetespatienter, avslutar Truls Sjöstedt.