Referens

Byredo

Dofthuset Byredo anlitar Sonat
som supply chain partner

Dofthuset Byredo är sedan starten 2006 en svensk snabbväxare inom det globala segmentet för kvalitetsparfym. Bakom företaget står den färgstarke entreprenören Ben Gorham – en konstutbildad världsmedborgare med en indisk mamma och kanadensisk pappa och uppvuxen i Toronto, Stockholm och New York.

Gorham är en passionerad utvecklare av verksamhetens produkter, men även en mycket aktiv marknadsförare. Lite mer i kulisserna finns dessutom ett antal erfarna investerare, bland annat Johan Bäcke.

– Som i alla tillväxtbolag så sker det en gradvis utveckling och professionalisering vartefter bolaget växer. Vi har vuxit exponentiellt under åren, så ganska snabbt har flödena komplicerats samtidigt som kraven på leveransprecision ökat. Ett prioriterat område är nu att utveckla vår varuförsörjning och logistik så att vi har en god global leveransförmåga, berättar Johan Bäcke, som själv är mycket intresserad av logistik och supply chain management och en drivande kraft i dessa frågor.

2010 blev leveranssituationen allt mer akut för Byredo. Den egna interna logistikavdelningen arbetade intensivt med att klara av en ständigt ökande efterfrågan, men mäktade till slut inte med de ökade volymerna. Mot den bakgrunden tog Byredo kontakt med Sonat vilket ganska snabbt ledde till att Sonat anlitades som logistikpartner och ”insourcad” logistikavdelning.

– Jag kollade runt och pratade med ett flertal referenser, träffade Sonats vd Kjell Rundqvist och ganska snabbt så kom vi fram till att vi ville jobba tillsammans. Vi delar en samsyn kring samarbete, säger Johan Bäcke som tillägger att en egen intern avdelning hade blivit orimligt dyr om motsvarande kompetenser skulle anskaffats externt.

Hög kvalitet i allt vi gör

Till att börja med fokuserade Sonat på att få en överblick över de nuvarande produktflödena och säkra leveranserna till ett växande antal kunder i Asien, Europa och USA. Flera konkreta åtgärder vidtogs snabbt: ett säkerhetslager byggdes upp, transportörsvalen utvärderades och en process för att hantera akutorder etablerades. Med tiden har samverkan fördjupats och Sonats personal har jobbat allt mer med den långsiktiga utvecklingen av Byredos globala logistikplattform, det vill säga med hela den struktur som behövs för en effektiv global sourcing, produktion och distribution.

Byredo_Parfym-med-rosor

 

Vår ambition är att vi ska hålla en hög kvalitet i allt vi gör. Det gäller givetvis även logistiken. I Sonat har vi hittat en partner som kan hjälpa oss att utveckla en logistik som håller lika hög klass som våra produkter.

Johan Bäcke

Byredo_Inne i butik

Allt mer komplexa flöden

Dofthusets flöden är mer komplexa och kritiska än vad man kanske kan tro. Sortimentet består i dagsläget av sexton parfymer i
olika storlekar med tillhörande kroppsvårdande produkter i olika förpackningsstorlekar samt doftljus för hemmet. Komponenterna tillverkas världen över: glasflaskorna och korkarna köps i Europa, pappersförpackningarna i Kina och själva råvaran – doftoljan – köps från en amerikansk producent i New Jersey. Redan idag blir detta en ganska komplex process från alla leverantörer till produktion och därefter vidare distribution ut i världen. I takt med att sortimentet breddas och försäljningen ökar så tilltar naturligtvis komplexiteten än mer.

Utmaning

 • En ineffektiv och allt för långsam logistik och leveransservice.
 • Snabb global tillväxt.
 • Svårigheter att förutse efterfrågan och tillväxt.
 • Ökande grad av komplexitet i varuförsörjningen – från leverantörer till slutkunder.

Lösning

 • Tog ett samlat grepp över hela försörjningsflödet, från slutkunder och uppströms i kedjan.
 • Utvärderat leverantörer, bland annat kontraktstillverkare och transportörer, samt upphandlat dessa.
 • Byggt upp ett säkerhetslager och en beredskap för att hantera akutorder och fluktuationer i efterfrågan.
 • Etablerat en ny logistikplattform med konkurrenskraftiga leverantörer av insatsvaror, en ny produktionspartner och en effektivare distribution.

Resultat

 • En ökad leveransförmåga och beredskap för att hantera en oförutsägbar tillväxt.
 • Stabila långsiktiga partners för insatsvaror, produktion och distribution.
 • Trygghet vad gäller varuförsörjningen, vilket ger utrymme för att fokusera den egna kärnverksamheten – utveckling och marknadsföring av
  bolagets produkter.
 • Flexibilitet och skalbarhet i varuförsörjningen

Om Byredo

Dofthuset Byredo, med bas i Stockholm, bildades 2006 av entreprenören Ben Gorham. Produktsortimentet består av parfymer, dofter för hemmet, kroppsvårdande produkter och accessoarer. Alla produkter tillverkas med hantverksmässighet och kvalitet och distribueras över hela världen.

byredo-logo