Referens

Cervera

Nya Cervera har vind i segeln

Sedan i maj 2011 är Yvonne Magnusson vd i detaljistkedjan Cervera – ett företag som nu har stark framtidstro och en positiv utveckling. Under 2014 är det meningen att de investeringar som gjorts i utveckling och omställning av verksamheten ska betala sig och ge ökad lönsamhet, tillväxt och en tydligare marknadsposition.

– Vi har en hel del utmaningar. Men man ska komma ihåg att vår andel är cirka 20 % av marknaden för produkter inom kök och matlagning, och vi är Sveriges ledande och enda rikstäckande kedja inom vårt segment, understryker Yvonne Magnusson, och tycks vilja nyansera bilden av Cervera som ett företag i kris. Själv har Yvonne Magnusson detaljhandeln i blodet. Med en mamma som drev en livsmedelsbutik så föddes tidigt ett intresse för konsumentvaror och försäljning.

– Jag älskar detaljhandel! Under uppväxten gick jag till butiken efter skolan och satt i personalrummet och gjorde läxorna när jag inte prismärkte eller dammade hyllor. Där fick jag en bra erfarenhet av att driva butik, och en förståelse för att det inte är ett vanligt nio till fem jobb.

Drömjobb att leda Cervera

Efter studier i ekonomi började Yvonne Magnusson arbeta med snabbrörliga konsumentvaror på Unilever. Hon gick vidare och arbetade bland annat som projektledare på reklambyrå med främst internationella konsumentvaruföretag, men även med läkemedel. Därefter blev hon affärsområdeschef på Egmont, med ansvar för koncernens ungdomstidningar. Och innan hon kom till Cervera jobbade Yvonne Magnusson som dotterbolagschef i porslinskoncernen Villeroy & Bochs nordiska och baltiska verksamhet.

– Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat med förändringsprocesser. Mitt intresse för människan och ledarskapet tillsammans med min konsumentbakgrund, skapar positiva verksamhetsresultat.
Med den bakgrunden måste det vara ett drömjobb att få leda Cerveras förändringsresa?

– Ja, på många sätt är det ett drömjobb. Men det är som sagt stora utmaningar som vi står inför. Vi ska vara lönsamma, växa snabbt och bli ett ännu tydligare varumärke. För att lyckas behövs rätt förutsättningar, där ägare och styrelse tillsammans med den operativa verksamheten har en gemensam agenda.

Vi ska vara lönsamma, växa snabbt och bli ett ännu tydligare varumärke.

Yvonne Magnusson

Yvonne_Magnusson

Uppdrag lönsamhet

När Yvonne Magnusson tillträdde som vd i Cervera i maj 2011 var  uppdraget solklart: att få bolaget lönsamt. I takt med att resultatet har förbättrats har tillväxtmålen skärpts. Långsiktigt ska Cervera växa från dagens 72 butiker till 90. För att nå målen har ett brett förändringsarbete genomförts med fokus på att omvandla fackhandelskedjan Cervera till en samordnad detaljhandelskedja. Arbetet har samlats under rubriken ProjektSam.

– Vårt fokus har varit att göra saker på ett mer samordnat vis i hela koncernen. Det gäller allt från butikslayout och sortiment till inköp, varustyrning och logistik. Målsättningen är att förtydliga och stärka vårt kunderbjudande och arbeta på ett kostnadseffektivt sätt, förklarar Yvonne Magnusson.
Det är mot den här bakgrunden som Cervera i början av 2012 anlitade Sonat som utvecklingspartner för sin varustyrning och logistik.

– Vi gick ut i en upphandling där vi utvärderade ett antal väl etablerade kandidater. Valet föll slutligen på Sonat eftersom de utgick från kunden och butikens arbete, hade en detaljhandelskompetens och förståelse för vår affär.

Storsatsning på effektivitet i hela försörjningskedjan

Samarbetet började med en förstudie som ringade in de förbättringsområden som skulle ge störst effekt på lönsamhet och en fortsatt lönsam tillväxt. Därefter utarbetades en ambitiös handlingsplan för att samordna styrningen av sortimentet, utveckla inköpsfunktionen, ta fram en strategi för och etablera en ny supply chain-funktion samt utveckla Cerveras logistik i butik.

– Sonats specialister fick hjälpa oss att bygga upp och etablera den nya funktionen för supply chain och logistik. När detta nu har
gjorts så överförs ansvaret till våra egna nyrekryterade medarbetare, säger Yvonne Magnusson och tillägger att hon är positivt överraskad över hur väl arbetet och överlämningen till Cerveras personal har fungerat.
Nu fortsätter förbättringsarbetet i Cervera. En högaktuell fråga är hur ett multikanalkoncept utvecklas. Det vill säga hur e-handel och andra kanaler ska utvecklas och integreras med butiker och hur logistiken ska stötta en effektiv, kundorienterad verksamhet.

– Nu har vi vind i seglen och det känns väldigt spännande att fortsätta vår resa, säger Yvonne Magnusson med stadig blick.

Om Cervera

Cervera grundades 1987 av tre entreprenörer. Cerveras affärsidé är att sälja ett utvalt sortiment för matlagning, servering och dekoration i en inspirerande butiksmiljö, utifrån kunderns behov. Service, kunskap och vackert inslagna paket ger kunderna ett mervärde. Cervera har 72 butiker, varav 55 är helägda och 21 är franchisebutiker. Dessutom ingår NK Glas, Porslin & Kök i koncernen med två butiker. I butikerna säljs varor från såväl välkända leverantörer som Cerveras egna varumärken. Antalet anställda är ca 500 och omsättningen för 2012 uppgick till 723 Mkr och resultatet blev minus 7 Mkr. Cervera ägs sedan 2006 av !CA Gruppen (91,4%) och övriga (8,6 %).

Cervera_logo