Referens

Emhart Glass

”Samarbetet har under åren utvecklats och förbättrats”

Schweiziska Emhart Glass är en världsledande tillverkare av automatiska glasformningsmaskiner för framställning av flaskor och burkar. 2009 startade Emhart Glass ett värdeskapande partnerskap med Sonat, med syftet att etablera, driva och utveckla verksamhetens globala logistik.

 

-Vi har lång erfarenhet av att outsourca logistiken och visste ”den hårda vägen” vad vi kräver av en partner. Vår utgångspunkt var att välja en partner som verkligen har rätt kompetens och fokus på totalkostnad och resultat snarare än på lägsta pris, säger Anders Löfvenmark, Senior Advisor och före detta logistikdirektör vid Emhart Glass Sweden AB, i Sundsvall.

-Sonat har förmågan att ta ansvar för att driva operativa logistikprocesser och långsiktig strategisk utveckling på samma gång. Dessutom är den neutrala rollen i förhållande till transportörer en viktig konkurrensfördel.

Affärskritisk process för krävande kunder

Logistiken är en affärskritisk process för Emhart Glass. Maskiner och reservdelar måste levereras snabbt och på avtalad tid till företagets krävande kunder i Europa, USA och Asien. Leveransproblem kan resultera i mycket dyrbara driftstopp hos kunderna, vilket kan bli förödande för deras leveransförmåga och image. Konsekvensen är att Emhart måste ha en logistik och skeppningsfunktion i världsklass. För att möta Emharts höga krav bildade Sonat ett kvalificerat projektteam som fick ansvar för att bygga upp den funktionen.

Teamet hade en bred specialistkompetens inom projektledning, logistik, IT, upphandling och kvalitet. På samma sätt involverades Emharts alla centrala funktioner i arbetet – exempelvis logistik, produktion, inköp, ekonomi samt företagsledningen inklusive vd. Under det första året implementerades den nya funktionen och sedan dess har samarbetet övergått i en löpande drifts- och utvecklingsfas. – I Sonat har vi hittat en samarbetspartner som tar ansvar för allt från övergripande styrning, planering, samordning av våra transportflöden till den mer långsiktiga utvecklingen av logistiken. Just förmågan til utveckling är viktig för oss och mot den bakgrunden är Sonat den perfekta partnern, konstaterar Anders Löfvenmark.

Mycket tydliga förbättringar

Efter enbart ett halvårs samarbete syntes tydliga resultat. Enbart omförhandling av Emharts transportavtal resulterade i närmare trettio procents kostnadsbesparing. Dessutom förbättrades den generella effektiviteten i orderprocessen avsevärt som en följd av en ökad integration av verksamhetens processer och system. Det värdeskapande samarbetet har under åren utvecklats och fördjupats, till ömsesidig nytta för både Emhart Glass och Sonat.

Efter enbart ett halvårs samarbete syntes tydliga resultat

Anders Löfvenmark

Emhart

Utmaning

  • Att säkerställa en kostnadseffektiv leveransförmåga i världsklass till krävande kunder världen över.

Lösning

  • Att bygga upp en kompetent, snabbfotad och utvecklingsintensiv logistik- och skeppningsfunktion i samarbete med Sonat.

Resultat

  • Samarbetet har resulterat i en rad förbättringar. Under enbart det första året åstadkoms besparingar på 1 meur. Bättre och mer adektava transportavtal har resulterat i minskade transportkostnader med i storleksordningen 30 procent. Dessutom har ledtiderna i orderprocessen kraftigt förbättrats, antalet akutorder reducerats och kostnaderna för tullhantering minskat avsevärt.

Om Emhart Glass

Emhart Glass är en världsledande, global tillverkare av automatiska glasformningsmaskiner för framställning av bland annat glasflaskor och glasburkar. Företaget har sitt huvudkontor i Schweiz samt produktion och försäljning i Europa, USA och Asien. Emhart Glass Sweden AB har cirka 400 anställda och omsätter 1,6 miljarder kronor vid sina anläggninar i Sundsvall och Örebro.

Emhart logga