Referens

Svenska Retursystem

Unikt hållbarhetskoncept visar vägen

En grå plastlåda med äpplen, som nästa gång fylls med gurka och därefter ost och sedan päron… Gång på gång tvättas lådan, fylls på nytt och skickas vidare till butiken. Ett unikt system som skyddar både innehållet och miljön. Sonat ser till att planeringen av flödet fungerar för Svenska Retursystem.

 

Sedan 1997 har Svenska Retursystem varit en aktör att räkna med i hållbarhetsledet. Som ett initiativ från Svenska dagligvarubranschen startades returkonceptet som det första branschgemensamma i världen. De grå returbackarna syns nästan i varje livsmedelsbutik och det enkla konceptet är ett genialt flöde som underlättar hanteringen av olika livsmedel för dagligvaruhandeln.

 

Våra effektiva system förenklar och förbättrar våra kunders logistik och varuflöden.

Om systemet

Svenska Retursystem har utvecklat ett pantsystem för returlådor och returhalvpallar för dagligvaruhandeln. Frukt, grönt och andra färskvaror packas i de miljövänliga lådorna som sedan återanvänds. Företaget har också ett saldosystem för returpallar, vilket har blivit en standard i dagligvarubranschen. Lådorna och pallarna kan användas hundratals gånger, och när de blivit slitna mals de ner och materialet återvinns. Leverantörer och grossister ansluter sig till systemet genom att teckna avtal med Svenska Retursystem.

här går det till

  1. Producenten/ odlaren tar emot rena lådor och fyller dessa med producerade varor, ofta helt automatiserat.
  2. Lådorna staplas på pall och levereras till grossist eller direkt till butik.
  3. Butiken packar upp varorna och returnerar tomma, använda lådor till grossist som sorterar lådor och packar på returpall till SRS som tar hand om och tvättar och vid behov lagar dessa.
  4. De rena lådorna är på nytt redo att fyllas med fräscha varor till butik.
  5. När lådorna är utslitna mals de ner och materialet återanvänds i produktionen av nya lådor.

Se Svenska Retursystems film genom att klicka på bilden!

Ett emballagesystem som används gång på gång och ersätter engångsmaterial är förstås helt i linje med hållbarhetstankar för framtiden och har varit så länge.

 

Våra partnersamarbeten måste vara flexibla. En stark tillväxt med krav på hög tillgänglighet och fokus på hållbarhet kräver hög kompetens inom logistik.

ANNA ELGH, VD

Partner för effektivitet och kunskap

Men det krävs förstås mer än återanvändningsbara plastlådor och lätta pallar för att uppnå ett effektivt och hållbart koncept. Ett perfekt fungerande flöde där allt flyter friktionsfritt är ett måste för att skapa effektivitet och balans. Både lådor och pallar ska sorteras, lagerhållas, kontrolleras, repareras och återvinnas.

Redan i uppstartsfasen valde Svenska Retursystem att samarbeta med Sonat på logistiksidan. Det var viktigt att hitta en partner med samma tankesätt och ambitioner som snabbt kunde bli en del av kedjan för Svenska Retursystem. Sedan dess har samarbetet växt i takt med verksamheten. Från att ha levererat 1000 000 pallar per år rullar idag ca 500 000 pallar om dagen ut från Svenska Retursystems anläggningar. Givetvis ställer det helt andra krav på processtyrning för att behålla en effektiv hantering. Sonat finns med och ser till att ansvaret för logistiken fullföljs.

Utveckling och framtid

Samarbetet med Sonat har förändrats i takt med den tekniska utvecklingen och företagets storlek. Man har helt enkelt växt tillsammans. I uppstarten låg Sonats ansvar mest i planering och bokning av transporter. Sedan dess har flödet utökats och idag ansvarar Sonat för hela logistikkedjan från orderhantering och avrop till uppföljning, mätning och analys och är en självklar del av företagets fortsatta tekniska utveckling och digitalisering. Det handlar alltså mer om kommunikationsflöden och organisationsstruktur än logistik i traditionell bemärkelse.

Sonat fungerar som SRS egen logistikavdelning. Idag har SRS fyra anläggningar i Helsingborg, Örebro, Mölnlycke och Västerås och under 2017 ersätts anläggningen i Västerås med en ny större och mer högteknologisk anläggning.

Fortsatt gemensam tillväxt

Anna Elgh är VD för SRS och har varit så i snart tre år. Höga krav och öppenhet i samarbetet har varit viktigt hela vägen på Sonats och SRS gemensamma resa.

– Vi ser en fortsatt tillväxt i framtiden, säger Anna. Det betyder att vi behöver möta  upp digitaliseringen för att hänga med. Smart-pooling är nästa steg för oss för att förbättra effektiviteten än mer. Tillsammans med Sonat kan vi ta SRS in i framtiden, fortsätter hon.

Partnerskap är en allt viktigare för att få verksamheten att utvecklas.

– Hållbarhet och ekonomi har alltid funnits i vårt DNA, fortsätter Anna. Våra partners är en helt integrerad del av vår verksamhet och utan goda samarbeten tappar vi kraft.

Morgondagens retursystem för dagligvaruhandeln utvecklas hela tiden. Men basen i kretsloppet kommer att bestå. SRS och Sonat gör gemensam sak för att hitta framtidens effektiva och hållbara retursystem.