Referens

Varner Gruppen

Modekoncernen Varner Gruppen
tar greppet över logistiken

Den norska modekoncernen Varner Gruppen inledde i början av 2011 ett spännande utvecklingssamarbete med Sonat. I koncernen ingår tretton välkända butikskoncept, bland annat Dressmann, Cubus, Bik Bok, Carlings, Solo och Levi ́s Store.

Varner Gruppen startades 1962 av Frank Varner som då öppnade med en butik i Oslo som fick innehavarens eget namn. Femtio år senare har Varner Gruppen 9 000 anställda och 1 200 butiker i åtta länder, varav de största marknaderna finns i Norge, Sverige och Finland.

Den verkligt snabba expansionen har skett sedan mitten av nittiotalet då Frank Varners söner Marius och Petter tog över ledarskapet. Sedan dess har flera kedjor förvärvats, koncept lanserats och nya butiker startats upp i ett allt högre tempo.

Samordnad koncernlogistik

En följd av den intensiva utvecklingen är att Varner Gruppen under senare år har kraftsamlat för att utveckla sin logistikorganisation och supply chain i samarbete med Sonat. Arbetet har som mål att långsiktigt säkra en effektiv varuförsörjning till koncernens alla butiker.

– Vi fick ett tydligt mandat och uppdrag att ta tag i koncernens logistik och varustyrning, säger Anders Eriksson som är Head of Logistics med ansvar för att driva och utveckla en effektiv sammanhållen logistik i hela koncernen.

Tidigare hade varje butikskoncept sin egen logistikavdelning och samordningen mellan bolagen var begränsad. Att ta ett samlat grepp över logistiken var därför ett väldigt naturligt steg.

Kemin stämde”

Efter ett första möte med Sonats experter, Anders Eriksson samt Øyvind Bustnes, vd för Varner Retail, kunde de två senare konstatera att det kändes som de hittat sin logistikpartner.

– Vi märkte snabbt att Sonat var rätt partner för oss, att kemin stämde. Den enkelhet, tydlighet och handfasta kompetens som finns i Sonat passar vår egen kultur väldigt bra, konstaterar Anders Eriksson. Varner Gruppen är känd för sin starka kultur och är inte någon stor konsultköpare. Grundfilosofin är att så mycket som möjligt ska hanteras av de egna medarbetarna

Utvecklingspartnerskap med tydliga mål

Områden som löpande utvecklas i samverkan med Sonat är exempelvis logistik i butik, varupåfyllnad, informationshantering, varustyrning och varufördelning. Anders Eriksson betonar att samarbetet med Sonat är ett utvecklingspartnerskap som präglas av enkelhet och resultatfokus.

– Det är inget hokus pokus som vi gör. Arbetet handlar till stor del om att med tydliga mål skapa ordning och reda genom att standardisera avtal, processer, mätetal och hur vi följer upp och rapporterar alltsammans. Det unika i vårt samarbete handlar snarast om hur vår egen och Sonats personal jobbar tillsammans med ständig utveckling. Sonats folk hjälper oss att driva på, skapa engagemang och se till att vi kommer i mål.

Sonats folk hjälper oss att driva på, skapa engagemang och se till att vi kommer i mål

Anders Eriksson

Nordisk centrallagerlösning

Ett aktuellt stort projekt som drivs just nu är en effektivisering av Varner Gruppens lagerstruktur. Fram tills nu har koncernen skaffat ett nytt lager i takt med att behovet har uppstått. Det har resulterat i en fragmenterad struktur med 12-14 lagerpunkter. Ambitionen är att senast 2015 etablera ett eller två effektiva lager som kan betjäna de tolv kedjorna och skapa förutsättningar för en fortsatt snabb tillväxt.

Masterplan för de närmaste tre åren

Varner Gruppen och Sonat utvecklade även en långsiktig strategisk masterplan för logistiken. Planen sträcker sig över tre år och ambitionen är att arbeta proaktivt och långsiktigt med att utvecklingen i supply chain.

– Tidigare var vi duktiga på att reaktivt hitta lösningar på problem som uppstod. Nu har vi börjat arbeta mycket mer proaktivt med att förutse behov och på det sättet undvika reaktiv problemlösning, säger Anders Eriksson.

I den nya samordnade logistikorganisation som leds av Anders Eriksson har ett tjugotal medarbetare ansvar för import, lager och distribution samt projekt och controlling. All logistik, utom varustyrningen, har därmed flyttats från kedjorna till den gemensamma koncernövergripande funktionen.

Utmaning

 • Mycket liten samordning av logistiken, mellan koncernens kedjor.
 • Snabb tillväxt med ökad komplexitet och potentiella vinster av en ökad samordning.
 • Ett bristfäligt varuflöde som utmärktes av en dålig samordning av sälj/kampanjer och varupåfyllnad, för mycket logistikhantering i butik samt en dålig leveransplanering.

Lösning

 • Infört en koncernlogistikfunktion med centralt ansvar för samordning och koordinering mellan kedjorna.
 • Upprättat en strategisk masterplan för logistiken, som löper över flera år.
 • Infört ett mer proaktivt arbete med att förutse behov och på det sättet undvika reaktiva åtgärder.
 • Formulerat gemensamma standards, processer och rutiner för koncernens logistik.
 • Genomfört nya förhandlingar och upphandling av logistik- och transportpartners.
 • Initierat ett arbete för att etablera centrallager och minska antalet lagerpunkter i koncernen.

Resultat

 • Ökad samordning som ger en ökad effektivitet.
 • Tillvaratar synergier och förhandlingsstyrka vid upphandling av bland annat lager- och transporter.
 • Minskade logistikkostnader, som en följd av ovanstående.
 • En förbättrad varupåfyllnad.
 • En bättre logistik i butik samt mer säljyta och säljtid.

Om Varner Gruppen

Varner Gruppen AS är en av norra Europas största modekoncerner med ca 9 000 medarbetare och 1 300 butiker i 8 länder och en omsättning kring 1 148 mio Euro. Koncernen består av de tretton kedjorna: Dressmann, Cubus, Bik Bok, Carlings, Urban, Volt, Vivikes, WOW, Wearhouse, Levi s Store, SOLO, DressmannXL samt Denim & Supply Ralph Lauren.

varner-logo