Fjärdepartslogistik och konsulttjänster

Supply chain management och logistik

Idén att starta Sonat i dess nuvarande form förverkligades år 2000. Motiven var flera.
Dels växte företagens behov att ta kontroll över sina försörjningsnätverk, för att öka sin konkurrens. Dels erbjöd utvecklingen inom IT för första gången tillgång till information som gjorde det möjligt att styra hela försörjningskedjan. Nätverksföretagandet blev allt viktigare, vilket skapade en efterfrågan på tjänster och aktörer inom fjärdepartslogistik, 4PL.

Idag är Sonat en utvecklingspartner inom supply chain och logistik med kompetens och tjänster inom såväl fjärdepartslogistik som konsulting.

Sonat erbjuder en helhetslösning som omfattar allt från att ta fram strategier för supply chain management till att genomföra dem. Vi har all expertis som behövs för att driva och utveckla våra kunders logistikfunktioner. Det är vi ensamma om i Norden.

Av verksamheten är cirka 80 % fjärdepartslogistik. Sonat fungerar då som ditt företags interna avdelning och sköter t ex en hel logistik- eller transportavdelning. Våra tjänster omfattar bl.a. anskaffning till lager, prognos och huvudplanering samt administration av företagets transporter. Resterande 20 % utgörs av konsultverksamhet inom supply chain och logistik.

Sonat har kontor i Stockholm och Örebro men arbetar med kunder över hela världen.

440868-world-map-blue

Sonats affärsidé

Skapa ökad konkurrenskraft åt våra kunder genom att driva och utveckla deras försörjningsnätverk (supply chains) med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass

Jo, det är sant – vi har nära nog 100% nöjda kunder

Våra insatser sänker våra kunders kostnader samtidigt som det ger ökad service, kvalitet och flexibilitet. Det medför ökad försäljning, lönsamhet och konkurrenskraft. Det kanske inte är så konstigt att våra kunder är väldigt nöjda.

Blåa Blommor

Några av våra framgångsrika samarbeten

Varner Ibrahimovic, Apoteket, Unicarriers, Euromaint, Svenska Retursystem, Statoil, Varner Gruppen, Thule, Byredo, Cervera, Nille, Försvarsmakten och Sakab.