Styrelse

Stefan Ström

Ordförande

Stefan Ström har över tjugofem års erfarenhet från ledande positioner i kunskapsintensiva IT-företag. Han har bland annat varit VD för Oracle i Sverige och Skandinavien samt ansvarig för programvaruföretaget QADs verksamhet i Europa. Sedan 2005 är han verksam som senior rådgivare och investerare, samt har erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som onoterade tillväxtföretag.

Dag Ericsson

Ledamot

Dag Ericsson är professor i logistik och managementkonsult med fokus på verksamhetsutveckling. Han är en av världens främsta visionärer inom området logistik och supply chain management. Redan på 1960-talet förutsåg Dag Ericsson den utveckling som idag benämns supply chain management. Numera driver han utvecklingen inom det mer utvecklade begrepp som kallas Demand Chain Management.

Kjell Rundqvist

Ledamot samt Försäljningschef

Kjell anses vara en av Sveriges främsta specialister inom logistik. Han har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom Global Supply Chain Management, Lean Production och Sourcing och Procurement i medelstora såväl som ”megastora” företag. Genom åren har Kjell drivit mängder av förändringsprocesser, både som ansvarig projektledare, linjechef och rådgivare till företagsledningar.

Sven-Olof Kulldorf

Ledamot

Sven-Olof Kulldorf är sedan 2007 verksam som investerare, styrelseproffs och rådgivare. Främst verkar han inom områdena retail, kategori management, inköp och supply chain. Sven-Olof har tjugosju års erfarenhet från IKEA varav nio som ansvarig för IKEA Gruppens globala inköp. Utöver detta har han även varit vice VD på ICA under tre års tid och arbetade då bland annat med varuförsörjning; sortiment, inköp och supply chain.

Annika Thunberg

Ledamot

Annika Thunberg har över tjugofem års erfarenhet från internationella it- och tjänsteföretag. Idag är hon Head of Employee Success på Syncron, ett globalt produktbolag inom eftermarknadsområdet som erbjuder ledande tillverknings- och distributionsföretag avancerade molntjänster för lageroptimering, prissättning och orderhantering. Annika Thunberg är medgrundare till företaget Vaessa där hon har arbetat med organisations- och ledarutveckling. Tidigare har hon varit partner i Odgers Berndtson, en internationell executive search firma. Sin karriär började hon på Accenture där hon under sina sista år var partner, ingick i företagets svenska ledningsgrupp och ansvarade för affärsområdet Health & Public Service.

Ann Bäckman

Ann Bäckman

Ledamot

Ann Bäckman har ett förflutet på Ericsson AB 1978-2000. Där har hon haft ledande position inom produktion, logistik och inköp. Sedan 2003 är Ann anställd vid Försvarets materielverk, med chefsuppdrag inom produktledning, upphandling, anskaffningsprojekt, vidmakthållande och underhållssidan.
Sedan 2015 är Ann HR-strateg med inriktning Chefsutveckling.